Voorouders van Rob Vader


Afbeelding

vorige  Twaalfde Generatie  Volgende
2048. Adriaan Marinisse Vader werd geboren circa 1638 te 's-Heer Arendskerke (ZE). Adriaan was ook bekend als Adriaen Marinussen Vader.

Geboortenotities: In de huwelijksakte staat: jm. van Rearenskercke, wat vermoedelijk een verbastering is van 's-Heer Arendskerke.

Algemene notities: Lidmatenlijst 's-Heerenhoek NH Kerk: Adriaen Marijnisse Vader bel. 24.6.1662

Adriaan trouwde Maria Jans op 5 mei 1661 te 's-Heerenhoek (ZE).2 Maria werd geboren circa 1638 te Calishoek (ZE) (= 's-Heerenhoek).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 4 apr 1661, 's-Heerenhoek (ZE). 3

Kinderen uit dit huwelijk:

1024       i.  Marinus (Marijnis) Adriaanse Vader (gedoopt op 28 feb 1664 gedoopt te 's-Heerenhoek (ZE))

         ii.  Janneken Vader (gedoopt op 30 sep 1665 gedoopt te 's-Heerenhoek (ZE))

        iii.  Jan Vader (gedoopt op 6 sep 1667 gedoopt te 's-Heerenhoek (ZE))


2049. Maria Jans werd geboren circa 1638 te Calishoek (ZE) (= 's-Heerenhoek).

Algemene notities: Het woord kalis duikt pas aan het eind van de Middeleeuwen in onze taal op als benaming voor een zwervend persoon zonder middelen van bestaan. In een 16de-eeuwse verhandeling over de aanleg van dijken wordt van dijkwerkers gezegd dat het 'al meest arme calissen zijn'. In de daaropvolgende eeuw worden landlopers en calissen vaak op n lijn gesteld. Een politieverordening rept van 'landloopers ende kalissen die van huys tot huys loopen, om stoelen te maken ende te binden'.
Kalishoek is een spottende aanduiding, een spelenderwijs gevormde plaatsnaam voor een oord waar personen die geen middelen hebben, thuishoren of vandaan komen. Of zoals Jacob Cats een rijke vrouw tot haar onbemiddelde man laat zeggen: 'Gy quaemt uyt Calis-hoek soo naeckt gelijck een pier.' Het Woordenboek der Nederlandsche Taal leidt kalis af van een in Spaanse zigeunertalen voorkomend woord kalo 'zwart'. Toch moet associatie met Kalis, de oude Nederlandse naam voor Calais, veel tot de verspreiding hebben bijgedragen. Zo betekende over Kalis thuiskomen 'kaal en berooid van de reis terugkeren', en naar Kalis gaan 'op weg naar de armoede zijn'. Tegenwoordig kennen we Kalis vooral als familienaam, met name rond Dordrecht, vanouds de stad van baggeraars en dijkwerkers.

Maria staat vermeld in lidmatenlijst 's-Heerenhoek: Mary Jans hsvr. Adriaan Marijnissen Vader bel. 25.3.1662

Maria trouwde Adriaan Marinisse Vader op 5 mei 1661 te 's-Heerenhoek (ZE).2 Adriaan werd geboren circa 1638 te 's-Heer Arendskerke (ZE). Adriaan was ook bekend als Adriaen Marinussen Vader.

2050. Cornelis Adriaense Hoogerheyde, zoon van Crijn Adriaanse Hoogereije en Burgchtje Marinusse Geelhoed, werd geboren te Kattendijke (ZE).

Algemene notities: Gegevens van voorouders uit onderzoek J.W. Kole, gepuliceerd op Internet (www.genealogieonline. nl)

Cornelis trouwde Maeyken Pieters.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 12 apr 1653, 's-Heer Arendskerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1025       i.  Leuntje Cornelise Hoogerheyde (geboren circa 1668 te 's-Heer Arendskerke (ZE))


2051. Maeyken Pieters .

Maeyken trouwde Cornelis Adriaense Hoogerheyde. Cornelis werd geboren te Kattendijke (ZE).

2056. Cornelis Jansse Geene, zoon van Jan Geensen en Mayken Claessen, werd gedoopt op 22 okt 1617 te Arnemuiden (ZE) en is overleden circa 1673 te Arnemuiden (ZE) ongeveer 56 jaar oud.

Overlijdensnotities: Arnemuiden, RAZE 187i en 187o, weesakte 15.9.1673

Algemene notities: Hij bezat o.a. het huis "de duysent vreesen" op de Westdijk in Arnemuiden.

Cornelis trouwde Elisabeth Pieters de Bruyne op 10 mei 1643 te Arnemuiden (ZE). Elisabeth werd geboren te Somergem (Belgi).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 21 mrt 1643, Arnemuiden (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1028       i.  Adriaan Cornelisse Geene (gedoopt op 22 apr 1663 gedoopt te Arnemuiden (ZE) - overleed vr 3 okt 1727)


2057. Elisabeth Pieters de Bruyne, dochter van Pieter de Bruine en Onbekend, werd geboren te Somergem (Belgi).

Elisabeth trouwde Cornelis Jansse Geene op 10 mei 1643 te Arnemuiden (ZE). Cornelis werd gedoopt op 22 okt 1617 te Arnemuiden (ZE) en is overleden circa 1673 te Arnemuiden (ZE) ongeveer 56 jaar oud.

Elisabeth trouwde vervolgens Pieter van Roon.


2058. Pieter Polderman, zoon van Pieter Polderman en Janneken Jans, werd gedoopt op 13 jan 1641 te Gapinge (ZE) en is overleden vr 11 feb 1681.

Algemene notities: Lidmaat O.L.Vrouwenpolder 22.2.1674 met zijn vrouw.

Serooskerke (W.) RAZE 11797f, folio 92 vso en 93, 7.7.1672:
Pieter Polderman en Leijntje Pauwels bekennen schuldig te zijn aan Huybrecht Voordamme als voogd van de wezen van Johan de Val en Sara van Herebeque, 100., voor koop landhuis met schuren, hofstede en landerijen, staande in Jonge Pier Symons blok, ze beloven te betalen 1 mei 1673 met interest.

Pieter trouwde Leyntje Paulus.

Kind uit dit huwelijk:

1029       i.  Elisabeth Pieters Polderman (geboren circa 1674 te Onze Lieve Vrouwenpolder (ZE))


2059. Leyntje Paulus, dochter van Paulus Aernouts en Elisabeth Passchiers.

Leyntje trouwde Pieter Polderman. Pieter werd gedoopt op 13 jan 1641 te Gapinge (ZE) en is overleden vr 11 feb 1681.

2060. Michiel Michielse van Doorn, zoon van Michiel van Doorn en Marie Anysso Hennesen, werd geboren te Oostkapelle (ZE).

Michiel trouwde Leintie Mattheus. Leintie werd geboren te Oostkapelle (ZE).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 23 jun 1668, Oostkapelle (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1030       i.  Mattheus van Doorn (gedoopt op 15 okt 1673 gedoopt te Oostkapelle (ZE) - overleed vr 19 jun 1709)


2061. Leintie Mattheus, dochter van Mattheus Leunis en Janneken Claes, werd geboren te Oostkapelle (ZE).

Leintie trouwde Jan Hendricx.

Leintie trouwde vervolgens Michiel Michielse van Doorn. Michiel werd geboren te Oostkapelle (ZE).

2062. Jan Janse de Jager, zoon van Jan de Jager en Onbekend, werd geboren te Oostkapelle (ZE) en is overleden vr 25 apr 1682.

Onderzoeksnotities: Overlijden volgens trouwboek Oostkapelle

Jan trouwde Leijnken Marinus Backer op 1 dec 1675 te Biggekerke (ZE). Leijnken werd gedoopt op 15 jan 1653 te Biggekerke (ZE).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 26 okt 1675, Biggekerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1031       i.  Soetje Jans de Jager (geboren circa 1676 te Grijpskerke (ZE))


2063. Leijnken Marinus Backer, dochter van Marinus Pieterse Backer en Soetje Jans Huysman, werd gedoopt op 15 jan 1653 te Biggekerke (ZE).

Algemene notities: Doopgetuige Leyntis Pieters Backer

Leijnken trouwde Jan Janse de Jager op 1 dec 1675 te Biggekerke (ZE). Jan werd geboren te Oostkapelle (ZE) en is overleden vr 25 apr 1682.

2078. Pieter Cornelisse .

Onderzoeksnotities: Uit Lasonder 1084/111-117/1-10-1729, Weeskamer Veere 10/21.2.1662

Pieter trouwde Sijntje (?) Christiaans (?). Sijntje is overleden vr 24 nov 1685 te Vrouwenpolder (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1039       i.  Elisabeth Pieters (geboren circa 1674 - overleed vr 31 jan 1722 te Vrouwenpolder (ZE))


2079. Sijntje (?) Christiaans (?), dochter van Christiaan Arnouts en Mayken Jans, is overleden vr 24 nov 1685 te Vrouwenpolder (ZE).

Onderzoeksnotities: Overlijden uit Weeskamer Veere 10/24.11.1685

Sijntje trouwde Pieter Cornelisse.

2080. Jan Janssen Pachter, zoon van Jan de Pachter en Onbekend, werd geboren te Mariekerke (ZE)??.

Jan trouwde Magdalene Faes op 11 feb 1618 te Meliskerke (ZE). Magdalene werd geboren te Aagtekerke (ZE) ?.

Huwelijksnotities: Gegevens uit trouwboek Grijpskerke

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 5 jan 1618, Meliskerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1040       i.  Jan Jansse de Pachter (gedoopt op 28 jul 1624 gedoopt te Meliskerke (ZE))


2081. Magdalene Faes werd geboren te Aagtekerke (ZE) ?.

Magdalene trouwde Jan Janssen Pachter op 11 feb 1618 te Meliskerke (ZE). Jan werd geboren te Mariekerke (ZE)??.

2084. Lauris Filieberts .

Lauris trouwde Saerken Jans.

Kind uit dit huwelijk:

1042       i.  Lauris Laurisse(n) Phyljebaerts (gedoopt op 25 sep 1630, geboren te Oostkapelle (ZE))


2085. Saerken Jans .

Saerken trouwde Lauris Filieberts.

2086. Philiebert Pilieberts .

Onderzoeksnotities: vermoeden i.v.m. doopgetuigen

Philiebert trouwde Leunken Jobs.

Kind uit dit huwelijk:

1043       i.  Leuntje Phyljebaers (geboren te Poppendamme (ZE))


2087. Leunken Jobs .

Leunken trouwde Philiebert Pilieberts.

2096. Cornelis Adriaanse Schoe, zoon van Adriaan Pieterss Schoe en Onbekend.

Onderzoeksnotities: Woonachtig W. Souburg.
Gegevens mede uit Zeeuwse Stam, 2e serie, nr. 26.

Cornelis trouwde Louwerijnke Adriaans van Maldegem. Louwerijnke werd geboren circa 1594 te Welsinge (Ritthem).

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Janneken Schoe (gedoopt op 25 okt 1620 gedoopt te W.Souburg (ZE))

         ii.  Adriaanken(?) Schoe (gedoopt op 27 jan 1623 gedoopt te W.Souburg (ZE))

        iii.  Abraham Schoe (gedoopt op 23 dec 1624 gedoopt te W.Souburg (ZE))

         iv.  - Ongedoopt - Schoe (geboren op 28 apr 1627 te W.Souburg (ZE) - overleed op 28 apr 1627 te W.Souburg (ZE))

          v.  Lisebeth Schoe (gedoopt op 7 jul 1631 gedoopt te W.Souburg (ZE))

1048      vi.  Isaac Schoe (gedoopt op 13 feb 1633 gedoopt te W.Souburg (ZE))


2097. Louwerijnke Adriaans van Maldegem, dochter van Adriaan Geertse van Maldegem en Janneke Gillis Roux, werd geboren circa 1594 te Welsinge (Ritthem).

Louwerijnke trouwde Cornelis Adriaanse Schoe.

2098. Andries Pieterse van Ardezeele .

Andries trouwde Susanna Aernouts de Bats circa 1640.

Kind uit dit huwelijk:

1049       i.  Geertien Andries van Ardezeele (gedoopt op 21 jul 1641 gedoopt te W.Souburg (ZE))


2099. Susanna Aernouts de Bats .

Susanna trouwde Abraham Pieters Snickers.

Susanna trouwde vervolgens Andries Pieterse van Ardezeele circa 1640.

2122. Pieter Jans den Drooge werd geboren te Baesdorp.

Pieter trouwde Prijntje Hubregts op 23 mei 1629 te Biggekerke (ZE). Prijntje werd gedoopt op 28 jul 1613 te Biggekerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1061       i.  Neelken Pieters de Drooge (gedoopt op 15 mrt 1637 gedoopt te Biggekerke (ZE))


2123. Prijntje Hubregts, dochter van Hubrecht Pieters Danckaert en Janneken Joris Soete, werd gedoopt op 28 jul 1613 te Biggekerke (ZE).

Prijntje trouwde Pieter Jans den Drooge op 23 mei 1629 te Biggekerke (ZE). Pieter werd geboren te Baesdorp.

2126. Andries Michielsen .

Andries trouwde Pieternelletje Pieters.

Huwelijksnotities: Lasonder 1108/107

Kind uit dit huwelijk:

1063       i.  Grietje Andries (geboren te Werendike)


2127. Pieternelletje Pieters .

Pieternelletje trouwde Andries Michielsen.

2128. Antheunis Matthijsse .

Antheunis trouwde Jacquemijntge Koene. Jacquemijntge is overleden vr 14 feb 1649.

Kind uit dit huwelijk:

1064       i.  Matthijs Antheunis Matthijsse (geboren circa 1633)


2129. Jacquemijntge Koene is overleden vr 14 feb 1649.

Onderzoeksnotities: Overlijden volgens Lasonder 1286

Jacquemijntge trouwde Antheunis Matthijsse.

2130. Abraham Pieters Verdiest .

Abraham trouwde Sara Pieters de Vroe. Sara is overleden vr 3 nov 1676.

Kind uit dit huwelijk:

1065       i.  Susannetje Abrahams Verdiest


2131. Sara Pieters de Vroe is overleden vr 3 nov 1676.

Onderzoeksnotities: Overlijden volgens weeskamer Landvierschaar Vlissingen

Sara trouwde Abraham Pieters Verdiest.

2134. Samuel Janse Zeeuw, zoon van Jan Diericx en Onbekend, werd gedoopt op 29 jun 1614 te Biggekerke (ZE).

Samuel trouwde Maetie Jans Ingelsen.

Samuel trouwde vervolgens Maijke Jans de Pooter. Maijke werd geboren te Oostkapelle (ZE). Maijke was ook bekend als Maetie Jans Poorters.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 19 okt 1652, Oostkapelle (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1067       i.  Maetje Samuels (gedoopt op 25 mrt 1657 gedoopt te Serooskerke (ZE))


2135. Maijke Jans de Pooter werd geboren te Oostkapelle (ZE). Maijke was ook bekend als Maetie Jans Poorters.

Maijke trouwde Jacob Jacobsen Coninck.

Maijke trouwde vervolgens Samuel Janse Zeeuw. Samuel werd gedoopt op 29 jun 1614 te Biggekerke (ZE).

2136. Abraham Bosschaart, zoon van Pieter Bosschaart en Madeleine (Machelina) Lievense de Steur, werd geboren circa 1618 te O.Souburg (ZE).

Abraham trouwde Catalijne Jorisz.

Kind uit dit huwelijk:

1068       i.  Johannes Abrahamis Bosschaart (gedoopt op 11 jun 1651 gedoopt te O.Souburg (ZE))


2137. Catalijne Jorisz .

Catalijne trouwde Abraham Bosschaart. Abraham werd geboren circa 1618 te O.Souburg (ZE).

2138. Philips Aldewerelt werd geboren in 1620.

Philips trouwde Janneken Sijs. Janneken werd geboren in 1620.

Kind uit dit huwelijk:

1069       i.  Maatje Philips Aldewerelt (geboren circa 1650)


2139. Janneken Sijs werd geboren in 1620.

Janneken trouwde Philips Aldewerelt. Philips werd geboren in 1620.

2156. Adriaan Pieters Bimmel, zoon van Pieter Hubregts Bimmel en Dijgne Adriaens, werd geboren circa 1628 en is overleden op 7 aug 1704 te Biggekerke (ZE) ongeveer 76 jaar oud.

Onderzoeksnotities: Geboorte ook mogelijk 1640

Adriaan trouwde Neltgen Willems Blauwer. Neltgen werd geboren circa 1628 en is overleden vr 12 apr 1697. Neltgen was ook bekend als Blauwaert.

Kind uit dit huwelijk:

1078       i.  Louweris Adriaanse Bimmel (geboren op 1 feb 1665 te Koudekerke (ZE) - overleed na 1 okt 1719)

Adriaan trouwde vervolgens Maatje Pieters op 30 apr 1697 te Biggekerke (ZE).

Huwelijksnotities: Huwelijksgetuigen Pieter Arjaanse Bimmel en Centintje Leunijs Bonse

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 12 apr 1697, Biggekerke (ZE).


2157. Neltgen Willems Blauwer, dochter van Willem Jans Blauwaert en Janneke Jan Legiers, werd geboren circa 1628 en is overleden vr 12 apr 1697. Neltgen was ook bekend als Blauwaert.

Neltgen trouwde Adriaan Pieters Bimmel. Adriaan werd geboren circa 1628 en is overleden op 7 aug 1704 te Biggekerke (ZE) ongeveer 76 jaar oud.

2158. Leunis Hubregtsen Bonse, zoon van Hubregt Pieters en Mayken Leunis Roose, werd geboren te Westcappel (ZE) en is overleden vr 12 apr 1697.

Leunis trouwde Maetje Pieters Beele op 9 mei 1657 te Biggekerke (ZE). Maetje werd geboren te Crommenhoeke en werd gedoopt op 13 jan 1636 te Biggekerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1079       i.  Sentijntje Leunis Bonse (geboren op 25 okt 1670 te Biggekerke (ZE) - overleed op 19 sep 1722 te Koudekerke (ZE))


2159. Maetje Pieters Beele, dochter van Pieter Geerts Beele en Centijntje Clays Heijpe, werd geboren te Crommenhoeke en werd gedoopt op 13 jan 1636 te Biggekerke (ZE).

Maetje trouwde Leunis Hubregtsen Bonse op 9 mei 1657 te Biggekerke (ZE). Leunis werd geboren te Westcappel (ZE) en is overleden vr 12 apr 1697.

2168. Cornelis Antheunisse de Bree, zoon van Antheunis Jacobse de Bree en Lucretia Jans.

Cornelis trouwde Lijsbet Samuels Velle.

Kind uit dit huwelijk:

1084       i.  Antheunis de Bree (geboren te Koudekerke (ZE) - overleed vr 28 mrt 1702)


2169. Lijsbet Samuels Velle, dochter van Samuel Velle en Grietken Janse Willemsen.

Lijsbet trouwde Cornelis Antheunisse de Bree.

2172. Cornelis Cornelisse Pleyte werd geboren te Koudekerke (ZE) en is overleden vr 6 mei 1664.

Onderzoeksnotities: Overlijden uit Weeskamer Landvierschaar Vlissingen

Cornelis trouwde Maatje Pieters de Vlaming. Maatje werd gedoopt op 1 mrt 1615 te Biggekerke (ZE).

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 13 mei 1645, Biggekerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1086       i.  Cornelis Pleyte (geboren circa 1648 - overleed op 27 mrt 1721 te Biggekerke (ZE))


2173. Maatje Pieters de Vlaming werd gedoopt op 1 mrt 1615 te Biggekerke (ZE).

Maatje trouwde Cornelis Cornelisse Pleyte. Cornelis werd geboren te Koudekerke (ZE) en is overleden vr 6 mei 1664.

2174. Floris Ingelse, zoon van Ingel Leenderts en Leyntje Floris, werd geboren te Aagtekerke (ZE).

Floris trouwde Jacquemijntje Pieters. Jacquemijntje werd geboren circa 1633 te Sandijck.

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

Ondertrouw: 13 jan 1652, Meliskerke (ZE).

Kind uit dit huwelijk:

1087       i.  Janneke Floris Ingelse (gedoopt op 21 dec 1666 gedoopt te Aagtekerke (ZE) - overleed op 21 jan 1731 te Baarland)


2175. Jacquemijntje Pieters, dochter van Pieter Cornelis Lambrechts en Leyncken Willems, werd geboren circa 1633 te Sandijck.

Jacquemijntje trouwde Floris Ingelse. Floris werd geboren te Aagtekerke (ZE).

2464. Paulus Labaut, zoon van Petrus Labaut en Catharina de Witte, werd geboren op 10 okt 1613 te Gent (Belgie) en is overleden op 4 sep 1670 op 56 jarige leeftijd. Paulus was ook bekend als Pauwels.

Algemene notities: Volgens staten van goed (serie 330 nr. 181 1672)
wonende op de Hautleye achter uitcommende met eene deure en de achterhuuse in het Mirabellestraatje achter het klooster Galilee, dhoirs van Pieter van Mel1e daerneffens gehuyst ter eener sijde en eenen heer Hendricq Meulecamp ter andere
Kloostor Gal11ee lagh buyten de torropoort. de hautleye (later Oude Houtlei is gedempt na 1796).

Erflicke landteheims (erfpacht) ten proffycte van het Gotshuus van Poortackere, belast int gheheele met 3 schell. grooten tsiaers.

Rente voor Kercke van Ackerghem, Clooster van de Bijlocque, Sieur Charles de Smet en Simon de Smet.
Het huis is gekocht 1 Apri 1639 van Christiaen de Meyers (fs. Roelants)- gehuwd met Marie Dijckers).

Paulus trouwde Ludovica Verschueren op 20 jan 1636 te Gent (Belgie). Ludovica werd geboren op 8 jun 1612 te Gent (Belgie) en is overleden op 23 jun 1685 te Gent (Belgie) op 73 jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Levina Labaut (geboren in 1636 te Gent (Belgie))

         ii.  Maria Labaut (geboren in 1638 te Gent (Belgie))

        iii.  Joanna Labaut (geboren in 1639 te Gent (Belgie))

1232      iv.  Johannes Labaut (geboren op 15 aug 1640 te Gent (Belgie) - overleed op 10 mei 1704)

          v.  Isabeau Labaut (geboren in 1642 te Gent (Belgie))

         vi.  Anthonette Francisca Labaut (geboren in 1644 te Gent (Belgie))

        vii.  Paulus Labaut (geboren in 1645 te Gent (Belgie))

       viii.  Rulandus Labaut (geboren in 1647 te Gent (Belgie))

         ix.  Judocus Labaut (geboren in 1652 te Gent (Belgie))

          x.  Anna Maria Labaut (geboren in 1655 te Gent (Belgie))

         xi.  Catharina Labaut (geboren in 1658 te Gent (Belgie))


2465. Ludovica Verschueren, dochter van Franciscus Verschueren en Maria van de Velde, werd geboren op 8 jun 1612 te Gent (Belgie) en is overleden op 23 jun 1685 te Gent (Belgie) op 73 jarige leeftijd.

Ludovica trouwde Paulus Labaut op 20 jan 1636 te Gent (Belgie). Paulus werd geboren op 10 okt 1613 te Gent (Belgie) en is overleden op 4 sep 1670 op 56 jarige leeftijd. Paulus was ook bekend als Pauwels.

3072. Jo(h)an de Lagaij, zoon van Maillyaerts de Lagaij en Onbekend, werd geboren te Brugge (?) (Belgi).

Vermeldenswaardige gegevens:

Beroep(en): rentmeester over Camerlinxsambacht in het vrijdom Brugge, later chirurgus te St. Maartensdijk.

Jo(h)an trouwde Adriana Felia Wilhelimi Ju(e)rdaens. Adriana werd geboren circa 1559 en is overleden op 25 feb 1611 te St. Maartensdijk (ZE) ongeveer 52 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

          i.  Samuel de Lagaij (geboren circa 1600 te Brugge (Belgi) - overleed op 28 mei 1657 te Oosterland (ZE))

1536      ii.  Pieter de Lagaij (geboren circa 1605 te Brugge (Belgi) - overleed circa 1640)


3073. Adriana Felia Wilhelimi Ju(e)rdaens, dochter van Wilhelmus Juerdaens en Onbekend, werd geboren circa 1559 en is overleden op 25 feb 1611 te St. Maartensdijk (ZE) ongeveer 52 jaar oud.

Algemene notities: ALTER SPESVITE
Hier leijt begraven dierbare Adriana Rha Wilhellimi Juerdaens,
geboren vrijlatesse in 't vrijdom van Brugge (tot St. Arlebouts
geseijt Sluypen) Huysvrouwe van Mr Jhoan de Lagaij F Mail-
hjaerts, eertijds Rentmr. geweest over Camerlincx Ambacht in vrijdom
voorsz Tegenwoordich, Chyrurgus deeser Stede St.mertensdijk. Sij
sterft Ao. 1611-2-25, out 52 jaren.
[Apoc 14 v. 3]
[Hiob. 19 vs 25]
[1 Pauli Corin. 15 v. 13]
Epithaphium
ALTER AE SPES VITE

Adriana trouwde Jo(h)an de Lagaij. Jo(h)an werd geboren te Brugge (?) (Belgi). Afbeelding


Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 sep 2008 met Legacy 6.0 van Millennia