De oudste gegevens van de familie Vader

De op deze site opgenomen genealogische gegevens worden via het genealogie programma Legacy bijgehouden. Meer informatie over dit programma kunt u vinden via het menu item Contact & Technische Informatie.

Vanwege de Wet op de Bescherming van de Privacy is van de (mogelijk) nog levende personen alleen de naam opgenomen. Dit gebeurt ongeveer vanaf generatie 11.

De gegevens van de personen met de naam Vader in Zeeland laten zich opdelen in 3 stammen, waarvan n stam al vroeg is uitgestorven (voor zover bekend). Van de andere twee taken leven nog steeds personen in Zeeland.

Chronologisch zijn dit de volgende takken (zie ook de hierboven weergegeven afbeelding van Zeeland):