Punt

Jan Vader, geb. Vlissingen 2 augustus 1884.

Toen ik voor het eerst les kreeg van meneer Vader had hij al de bijnaam ‘Punt’. Hoe die naam ontstaan is, is mij niet bekend, waarschijnlijk zal hij afkomstig zijn van zijn specifieke manier van lesgeven. Hij wist in korte telegramachtige zinnen de zaken ‘punts’gewijze te dicteren. Veel kernachtige uitdrukkingen van hem waren op de koopvaardij ingeburgerd.

Bij het betreden van het leslokaal was de begroeting van zijn kant meermalen ‘Doorluchtig gezelschap, goedemorgen’. Tijdens de les gebruikte hij zo nu en dan Maleise woorden, b.v. ‘Hé Tuan Kajoe, zit niet te stinkvogelen’, hetgeen betekende dat meneer van Houten beter moest opletten. Bij het vak stoomketels werden de Schotse boilers met ‘houdens forse draaft’ (Howdens forced draught) door hem met kennis van zaken behandeld. En phenolphtaleine werd bij de behandeling van het ketelwater uitgesproken zoals het geschreven wordt, waarbij hij dan bijkans een stuk van zijn snor afhapte. Smeerolie was meermalen ‘minjak’.


De motorbrigade van de Vrijwillige Landstorm. Van links naar rechts: Duijm, ?, Piet Konig, Lameijn (waarschijnlijk), ?, ?, van de Woestijne, Langwerden (een uitstekend motorist), mevr. Langwerden-van der Hoeven, Vader (leraar aan de Zeevaartschool). Ca 1925.
Gemeentearchief Vlissingen digitaal nummer FA13151

Een bekend verhaal was dat hij in zijn adelborstentijd bij de Marine Stoomvaart Dienst nog maar over één afmeting beschikte, namelijk lengte. Als bewijs daarvoor diende dan een foto van hem in tropenuniform, waarop alleen een wit lijntje te zien was. Was de les ten einde, dan was het vaak: 'Heren, ik geef de wacht over aan mijn opvolger, bij hem is het in vertrouwde handen', en dan stapte de heer van der Burgt binnen.

Met genoegen en waardering denk ik aan de lessen van meneer Vader terug. Dat zegt heer J. Kodde, een oud-leerling die later als leraar terugkeerde naar de school waar hij zijn primaire opleiding mocht ontvangen. Een verschijnsel dat we vooral na de oorlog steeds frequenter zien optreden en dat trouwens door de directies werd gepropageerd.


'De Ruijter-Zeevaartschool - Vlissingen' In 1916 is op het hoofdgebouw van de Zeevaartschool op Boulevard Bankert een nieuwe verdieping gebouwd. Op 18 apr. 1923 is de nieuwe vleugel (de machinistenwerkplaats, links van het torentje) geopend. Ca 1925.
Gemeentearchief Vlissingen digitaal nummer PP1506. Copyright Dert, Vlissingen

Bron tekst: Jubileum Blad Maritiem Instituut de Ruyter, datum onbekend.
Bron foto's: Site Gemeentearchief Vlissingen "Vlissingen in Beeld"