Naamsbetekenis en herkomst

Verklaring

Via internet is op de site van het Meertens Instituut een aantal mogelijk betekenissen opgevoerd. Een andere verklaring kwam een keer ter sprake in contacten met buitenlanders. Het zou mogelijk zijn dat een pastoor in de reformatieperiode is gehuwd en daarna verder bekend bleef onder de naam die een beetje aansloot bij zijn voormalige status: een verbastering dus van het woord pater (padre, father). Zekerheid is vooralsnog niet te verkrijgen.

Herkomst

Ook over de oorspronkelijke herkomst van de familie bestaan verschillende gedachten. Het is zeker dat de oudst bekende gegevens uit de buurt van Goes op Zuid-Beveland komen. Meldingen daarvan dateren uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Maar volgens overlevering zou het geslacht daarvoor in Frankrijk hebben geleefd. Dit is doorverteld door de grootvader van Jan Vader (de bekende schrijver van Walcherse gebruiken, 1875-1966). De familie zou naar Zeeland zijn gekomen. In 1760 zouden bij een brand alle familiegegevens verloren zijn gegaan, inclusief een wapen. Er is op dit moment echter niets beschikbaar om dit verhaal te onderzoeken. Ook is niet zeker of de naam Vader (of een Frans equivalent) met de familie is ‘meegekomen’.