Voorwoord

De hier beschreven gegevens van Vader laten zich globaal onderverdelen in drie takken waartussen (vooralsnog) geen verbinding is vast te stellen. Meer informatie is te vinden onder de menukeuze (links) "Genealogie Vader".

Andere geslachten

Vanaf omstreeks 1650 bestaat in Noord-Holland ook een geslacht Vader, dat qua omvang vermoedelijk thans ongeveer even groot is als het hier beschreven Zeeuwse geslacht. Een deel van dit Noord-Hollandse geslacht is onlangs beschreven. Enkele personen uit dit geslacht afkomstig uit de buurt van Schoorl, hebben zich in de 18e eeuw in Zeeland gevestigd, voornamelijk op Noord- en Zuid-Beveland. Daaruit ontstonden later de families met de dubbele achternamen: Saaijmans Vader en Van Voorst Vader. Deze takken zijn al eerder beschreven in het boek Nederlands Patriciaat (1953).

Er zijn in Nederland ook nog tenminste twee kleine geslachten met de naam Vaders, afkomstig uit Schiedam en Zwolle, één van deze ook uit Duistland. Deze sluiten echter niet aan en zijn dan ook niet hier beschreven.

Medeonderzoekers

Het is goed te weten dat ik het niet allemaal alleen heb kunnen doen. In de afgelopen jaren hebben we met drie personen aan dit project gewerkt: Theo en André Vader hebben ook veel werk verzet. Zonder hen zou dit onderzoek nooit zo uitgebreid zijn geweest.