Familiewapen

Veel families voerden in het verleden een familiewapen. Dat was niet zozeer een teken dat men rijk, adelijk of wat dan ook was. Het was gewoon een herkenningspunt, maar wel vaak gevoerd door mensen met een wat 'hogere' maatschappelijke positie. In de literatuur wordt dan ook gehanteerd dat "een wapen (of wapenschild) is een kleurig merkteken dat is verbonden aan een (adellijke) familie of een andere groep bij elkaar horende mensen."

Ook van Vader is een familiewapen bekend.
Het wordt als volgt omschreven: Wapen Vader: Gedeeld: I. in blauw twee gouden zespuntige sterren waarboven een grotere gouden zespuntige ster en waaronder een geledigde zilveren driehoek; II. in goud twee paar schuinsgekruiste stokken, met gebalde uiteinden, boven elkander geplaatst. Helmteken: een blauwzilveren vlucht. Dekkleden: rechts goud en blauw, links goud en rood. Bron: Nederlands Patriciaat, 1953, blz. 289

Dit wapen is ook in Zeeland voorgekomen. Uit onderzoek is echter gebleken dat dit wapen werd gevoerd door de voorouders van de families Saaymans-Vader en Van Voorst-Vader. Door samengaan van de families Saaymans en Van Voorst met Vader zijn de dubbele namen ontstaan en ook de wapens van deze families tonen deels het wapen dat hier is getoond. De familie Saaymans-Vader was een invloedrijke familie in Zeeland, grootgrondbezitters, rechterlijke macht en politici in de 18e en 19e eeuw.

Omdat er geen link kan worden gelegd vanuit de hier vermelde Vaders met de Saaymans-Vader of Van Voorst-Vader familie kunnen we enkel concluderen dat verder onderzoek nodig zou zijn. Het lijkt erop dat de Vaders in Saaymans-Vader en Van Voorst-Vader komen uit de tak in Noord-Holland.